Andre bøger

Den første, som havde adgang til sagsakter om likvideringerne, var juristen Ditlev Tamm. Han udgav i 1984 sin doktordisputats 'Retsopgøret efter besættelsen', som indeholder et kapitel om likvideringerne. I efteråret 2000 udgav historikeren Stefan Emkjær under titlen 'Stikkerdrab' sit historiespeciale fra Århus Universitet om likvideringerne. Også journalisten Erik Nørgaard har i bogform skrevet om et par konkrete likvideringer. Desuden har to forfattere behandlet likvideringer i fiktionens form: Erik Aalbæk Jensen i romanen 'Gertrud' og Tage Skou-Hansen i sin anden roman, 'Dagstjernen', der er inspireret af Einar Sørensen likvidering af Gunnar Siim på Hotel Hattenæs ved Silkeborg.


Det Kongelige Bibliotek (REX)
Bibliotekernes søgesystemLæs mere:
Litteraturliste