Uddrag af kapitlet 'De kalkede grave'

I et gammelt, brandsikkert pengeskab opbevarer Volmer Nissen de dokumenter, han tog med sig, da han i 1988 blev pensioneret efter et langt liv som politiadvokat i København. Et par af sagerne kan stadig ægge ham efter mere end halvtreds år. Allerede under vores første telefonsamtale begyndte han således at tale om drabet på købmand Hansen på Rungsted Plads i april 1945. Volmer Nissen ved, hvem der røvede og dræbte købmanden, men efter krigen blev han hindret i at få drabsmændene retsforfulgt og dømt.
I offentligheden vil Volmer Nissen være bedst kendt som juridisk chef for det københavnske narkotikapoliti gennem næsten tyve år. I 1969 deltog han selv i oprettelsen af politiets særlige narkoadvokatur, hvis ubønhørlige leder han var frem til sin pensionering som halvfjerdsårig. Færre ved, at Volmer Nissen under besættelsen var politifuldmægtig i anklagemyndigheden i København og benyttede sin viden herfra til at hjælpe modstandsbevægelsen med at vurdere oplysninger om personer, der var udset til at blive likvideret.
Den 81-årige jurist hælder vand over pulverkaffen - "verdens bedste Nescafé", specialimporteret fra Spanien - og supplerer med rigelig piskefløde. Balancerende med hver sit krus bevæger vi os ned ad trapperne til hans hule i kælderen under Lyngby-villaen. Det snævre, mørke kontor er tæt pakket med bøger og papirer, fjernsyn og grammofon. Vindueskarmen fungerer som hjemmebar med whisky, snaps og isspand. Bag skrivebordet står pengeskabet, og i stakken af dokumenter fra krigens tid finder Volmer Nissen sin rapport fra april 1945 om drabet på købmand Hansen.
Ifølge politiets indberetninger blev den 47-årige købmand Knud Valdemar Hansen den 4. april 1945 bortført af tre bevæbnede mænd fra sin forretning på Rungsted Plads på det ydre Nørrebro i København. Samme dag blev han fundet skudt i Utterslev Mose. Efter krigen påtog modstandsbevægelsen sig ansvaret for drabet. "Jeg opklarede faktisk drabet på købmand Hansen på nogle få dage," fortæller Volmer Nissen med en vis faglig stolthed. "Drabsmændene havde stjålet købmandens sparekassebog, og de var dumme nok til bagefter at forsøge at hæve pengene. Det lignede et rovmord, men efter krigen blev ingen af dem dømt. Det blev hindret af Ministeriet for særlige Anliggender. Frode Jakobsen og Per Federspiel ville ikke have, at man skulle smudse modstandsbevægelsens ry."

I sommeren 1941 tog den 22-årige Volmer Nissen eksamen som landets hidtil yngste cand. jur. Han havde haft travlt, for man kunne ikke gifte sig, før man havde fået en stilling. Det fik han, i Københavns Magistrats 1. afdeling, og samme år blev han gift og flyttede sammen med sin kone ind i en lejlighed på Amager. Volmer Nissens kone arbejdede hos hoffotografen Kehlet, og året efter fik Nissen nyt job som fuldmægtig i Københavns politiadvokatur. Den unge politifuldmægtig var ihærdig og fik snart store opgaver.
"Hvis politiadvokaten opdagede, at en fuldmægtig var god i retten, fik man mange sager," fortæller Volmer Nissen. "Ofte efterforskede vi selv sagerne færdig efter at have overtaget dem fra kriminalpolitiet, og det var en fantastisk læreproces selv at være i marken. Jeg havde min gang i de mørkeste kvarterer på Vesterbro og Nørrebro, og det var i begyndelsen lidt af et chok for en ung mand fra Hillerød, det pæne borgerskabs by."
En dag i 1943 blev Volmer Nissen opsøgt af Helge Mogensen, en gammel skolekammeret, der også havde læst til jurist. Helge Mogensen, der få dage før befrielsen blev skudt af Gestapo, var under dæknavnet 'Fætter' aktiv i Studenternes Efterretningstjeneste og havde også "mere delikate opgaver", som Nissen formulerer det. I første omgang hjalp Volmer Nissen kammeraten med at få repareret våben hos politiet, senere begyndte han også at forsyne ham med oplysninger. "Helge Mogensen betroede mig, at han følte sig tynget af opgaverne med at skaffe folk af vejen. Dengang skulle der ikke så meget til at sværte en person, og det kunne være et hårdt job at skulle bedømme, om man havde tilstrækkeligt på en mand til at slå ham ihjel. Det uhyggelige ved de illegale blade var, at man ikke kunne få optaget et dementi - blev man hængt ud i et sådant blad, var man svært oppe at køre."
"Jeg havde adgang til hele politiets registratur, og derfor gav Helge mig af og til nogle navne med ønske om, at jeg skulle sige min mening om den pågældende. Det gjorde jeg så. Og jeg var jo ikke dummere, end at jeg bagefter i de illegale blade kunne konstatere, at når jeg havde sagt god for en likvidering af en eller anden ... så døde han af det."


Læs videre i 'Efter drabet'.