Arkiverne

'Efter drabet' bygger bl.a. på en omfattende gennemgang af gamle dokumenter i arkiver, som ellers er utilgængelige for offentligheden. Det drejer sig først og fremmest om arkivet efter Ministeriet for særlige Anliggender, som under modstandsbevægelsens ledelse behandlede alle sager om likvideringer i nogle år efter krigen. Arkivet, der populært kaldes Frode Jakobsens ministerarkiv, befinder sig i dag i Rigsarkivet i København. Desuden bygger bogen på arkivstof fra bl.a. Justitsministeriet, Frihedsmuseet, Politihistorisk Selskabs arkiv, Det Kongelige Bibliotek og Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm.


Det Kongelige Bibliotek (REX)
Frihedsmuseet
Statens arkiver